senhasegura

Go Endpoint Manager

Windows ve Linux için GO Endpoint Manager uç nokta ve iş istasyonu ayrıcalık yönetimi

Uç nokta güvenliği veya uç nokta koruması, istemci cihazlara uzaktan bağlı bilgisayar ağlarını korumaya yönelik bir yaklaşımdır.

Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, IoT cihazları ve diğer kablosuz cihazlar gibi uç nokta cihazlarını kurumsal ağlara bağlamak, kötü niyetli aktörler tarafından kullanılabilecek saldırı yüzeyini genişletir.

Uç nokta güvenliği, bu tür cihazların standartlarla tanımlanmış bir uyumluluk düzeyini yakalamasını sağlamaya çalışır.

GO Endpoint Manager, yerel iş istasyonlarında Windows UAC, Farklı Çalıştır gibi işlevleri gerçekleştirmenize ve böylece Windows ve Linux’ta kayıt oturumları da dahil olmak üzere ayrıcalık gerektiren uygulamaları çalıştırmanıza olanak tanır. Yerel bir aracı, kimlik bilgilerini otomatik olarak girerek uygulamaları başlatabilir.

Böylece ayrıcalık yükseltmesini kullanma yetkisi olan uygulamalar daha önce izin verilenler listesi aracılığıyla çözümde listelenir ve kullanımları yetkili kullanıcılarla sınırlıdır.

Reddedilenler listesini ortamdaki yetkisiz uygulamaları içerecek ve iş istasyonlarındaki ağ sürücülerini eşleyecek şekilde yapılandırmak da mümkündür. Senhasegura ayrıca kullanıcının cihazda kimlik doğrulaması yapmak için token tarafından oluşturulan bir değer sağlamasına olanak tanır.

GO Endpoint Manager’ın avantajlarından bazıları şunlardır:

GO Endpoint Manager, hassas bilgilere erişim için ayrım yapmaya, kritik ortamları yalıtmaya ve ortamları korelasyonlu ve korelasyonsuz ilişkilendirmeye olanak tanır.

Yönetici kimlik bilgilerini kullanmaya yönelik tüm istekler oturum günlüklerine kaydedilir, bu da eylemlerin daha fazla izlenebilirliğini sağlar ve ayrıcalıklı etkinlikleri ve eylemleri denetlemeyi kolaylaştırır.

Denetlenen süreçlerde olgunluğa ulaşmak için ayrıcalıklı erişim kontrollerinin otomasyonu ile PCI, ISO, SOX, GDPR ve NIST gibi düzenlemelerin uygulanmasının zorluklarının üstesinden gelir.

Her kullanıcı için yetkilendirilmiş, bilgilendirilmiş ve engellenmiş eylem listelerinin denetlenmesi, kötü amaçlı yazılımların yüklenmesi ve ayrıcalıkların kötüye kullanılmasıyla ilgili riskleri azaltır.

Linux için ana özellikler

Linux oturum açma bilgilerinin grup ilkelerine entegrasyonu. Zamana, çağrılara, yetkilendirmelere ve ek grup ilkelerine göre gerçekleştirilen her kimlik doğrulamasını doğrulamak mümkündür.

ACL, PAM, SELinux ve sudo gibi araçlar üzerinde, çekirdeği yeniden derlemeye gerek kalmadan doğrudan LSM (Linux Güvenlik Makineleri) gibi davranan ek güvenlik katmanı.

Yürütme için yetkilendirilmiş eylem listelerinin denetimini göz önünde bulundurarak, uygulamaları yürütmek için yönetici ayrıcalıklarını çağırmak mümkündür.

Denetim gereksinimlerini karşılamak için sudo eylemlerinin kaydedilmesi.


Ortam yöneticisi tarafından önceden tanımlanmış eylemlerle otomasyon makroları aracılığıyla uygulamalara yürütme ve otomatik erişim.

Active Directory profillerini yükleyerek Linux ortamı kimlik bilgilerinin kimlik doğrulamasını merkezi olarak gerçekleştirebilmek.

Windows için ana özellikler

GO Endpoint Manager, yürütülecek yetkili eylemlerin listelerini dikkate alarak uygulamaları çalıştırmak için yönetici ayrıcalıklarının çağrılmasına izin verir.

Tarih ve saat değiştirme işlevleri gibi özellikler de dahil olmak üzere yönetici ayrıcalıklarıyla Windows Denetim Masası'na erişim.

Ağda paylaşılan hassas verilere erişmek için yönetici ayrıcalıklarını çağırın. Tehditlere karşı dosya ve dizinler için güvenlik.

Hedef cihaza herhangi bir aracı yüklemeye gerek kalmadan Windows, Linux, Unix, Veritabanları ve Active Directory platformlarında ayrıcalıklı yerel kullanıcı erişimi sağlama ve iptal etme.

Yönetici tarafından önceden tanımlanmış eylemlerle otomasyon makroları aracılığıyla uygulamalara yürütme ve otomatik erişim.


Yerel bir agent, kimlik bilgilerini otomatik olarak girerek uygulamaları başlatabilir.Fark Yaratır

EK MALİYET YOK

En kısa kurulum süresine sahip full-stack ve plug and play platformu sunuyoruz.

MÜŞTERİ TAVSİYESİ

PAM tedarikçisi olarak 5,0 üzerinden 4,9 puan ve 2021 Müşterinin Seçimi onayını aldık.

SEZGİSEL KULLANICI ARAYÜZÜ

Daha az eğitim ve destek süresi ve maliyeti sağlıyoruz.

CONNECTORS

Müşteri tarafından geliştirilebilen eski cihazların bağlanmasına bile izin verir.

HIZLI DAĞITIM

Yalnızca 7 dakika içinde, yazılım ve donanım mimarisini Yüksek Kullanılabilirlik'te yapılandırabilir ve sunabiliriz.

DESTEK DENEYİMİ

Müşterilermizin %97'si hizmetlerimizi Mükemmel olarak derecelendirdi.

Arşivler

Kategoriler